[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
กศน.นครราชสีมา
<< กรกฏาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
หนังสือเรียน
หนังสือเรียน โครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ   เข้าชม :  [339]
กิจกรรมการเรียนรู้อาเซียน
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อาเซียน   เข้าชม :  [288]
ศูนย์ภาษาอาเซ๊ยน
แนวทางการดำเนินงานศูนย์ภาษาอาเซียน กศน.อำเภอ   เข้าชม :  [320]
ยุทธศาสตร์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงาน กศน. ในปี พ.ศ.2558ของประเทศไทย   เข้าชม :  [328]
แนวทางการประกันคุณภาพภายในอำเภอ
แนวทางการประกันคุณภาพภายในอำเภอตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปี 2555   เข้าชม :  [355]
 

ธปท.คุ้มครองผู้ใช้ให้บริการทางการเงิน
ดูรายละเอียดได้ที่ www.1213.or.th  เข้าชม :  [38]

 

22 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การโอนหรือย้าย ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน หรือข้าราชการตามกฎหมายอื่น
สำเนาประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการโอนหรือย้าย ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน หรือข้าราชการตามกฎหมายอื่น  เข้าชม :  [384]

12 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  เข้าชม :  [412]

16 / ก.พ. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ระดับประถม มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  เข้าชม :  [557]

22 / ต.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.พุนพินรับสมัคร นักศึกษาใหม่
ประจำภาคเรียนที่ 2/2554 ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย ระหว่างวันที่ 20 -31 ตุลาคม 2554 โทร 077311800  เข้าชม :  [765]

15 / ก.พ. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1/54
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/54 นักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 17-18ก.ย.54  เข้าชม :  [1075]

30 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรระยะสั้น จัดดอกไม้สดในงานพิธี
กศน.ตำบลมะลวน เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น การจัดดอกไม้สดในงานพิธี ระหว่างวันที่  เข้าชม :  [1187]

29 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียนฟรีกับกศน.ตำบลบางมะเดื่อ รับสมัครผู้สนใจฝึกทักษะอาชีพ
กศน.ตำบลบางมะเดื่อรับสมัครผู้สนใจฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้นการทำบายศรี 30 ชั่วโมง  เข้าชม :  [780]

31 / มี.ค. / 2557 : แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ตำบลท่าสะท้อน
สวนน้ำพุร้อนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา   เข้าชม :  [229]
31 / มี.ค. / 2557 : แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ตำบลบางงอน
วัดเกษมบำรุง (วัดขนาย) ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี   เข้าชม :  [188]
31 / มี.ค. / 2557 : แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำรอบ
วัดน้ำรอบ  เข้าชม :  [176]
31 / มี.ค. / 2557 : แหล่งเรียนรู้
เเหล่งเรียนรู้ตำบลหนองไทร
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.หนองไทร อาจารย์ณรงค์ ทองแท้  เข้าชม :  [163]
28 / มี.ค. / 2557 : แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ตำบลลีเล็ด
ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี  เข้าชม :  [193]
28 / มี.ค. / 2557 : แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ตำบลศรีวิชัย
แหล่งโบราณสถานเขาศรีวิชัยและวัดเขาอานนท์   เข้าชม :  [147]
28 / มี.ค. / 2557 : แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ตำบลเขาหัวควาย
ศูนย์เรียนรู้ชีววิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี   เข้าชม :  [276]
28 / มี.ค. / 2557 : แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ตำบลบางมะเดื่อ
ธนาคารต้นไม้ สาขาลุ่มน้ำพุมดวง บ้านท่าม่วง ม.3 ต.บางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี   เข้าชม :  [147]
28 / มี.ค. / 2557 : แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ตำบลตะปาน
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตะปานเมืองใหม่   เข้าชม :  [218]
3 / มิ.ย. / 2553 : แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ตำบลหัวเตย
การทำนาบัวเป็นบึงบัวขนาดค่อนข้างใหญ่ บรรยากาศเย็นสบาย มีลมพัดตลอดเวลา สามารถเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ บริเวณโดยรอบเป็นที่ร่มรื่น ขนาดของบึงบัวประมาณ 1 ไร่ มีทั้งบัวที่เพิ่งปลูกและกำลังออกดอก เกษตกรผู้ทำนาบัวสามารถทำอาชีพนาบัวร่วมกับอาชีพอื่นๆได้ เช่น เลี้ยงปล  เข้าชม :  [1063]
18 / พ.ค. / 2553 : ศูนย์การเรียนชุมชน
แหล่งเรียนรู้ ตำบลท่าข้าม
ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในอดีตเป็นเมืองท่าเรือริมแม่น้ำตาปี เป็นที่ตั้งด่านชายแดนสำหรับตรวจผู้คน และเก็บภาษีอากรระหว่างเมืองไชยา กับแขวงลำพูน ขึ้นกับเมืองนครศรีธรรมราช เป็นที่ตั้งของสะพานจุลจอมเกล้าข้  เข้าชม :  [2168]
18 / พ.ค. / 2553 : ศูนย์การเรียนชุมชน
แหล่งเรียนรู้ตำบลมะลวน
ตำบลมะลวนนี้ มาจากคำว่าม้าล้วง เนื่องจากมีวัดอยู่วัดหนึ่ง ตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับ องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนในปัจจุบัน ฝั่งคลองทางทิศใต้ วัดนี้ไม่มีประประวัติว่าสร้างในสมัยใด แต่ตั้งขึ้นภายหลังวัดน้ำรอบ   เข้าชม :  [1542]

 นางสุธารา  สังข์กรด
ผู้อำนวยการ กศน.พุนพิน

 

 

นโยบายรัฐบาล11.pdf

แนวคิดในการเขียนโครงการ_project.pdf 

การเขียนโครงการ writing_project.pdf

สื่อแบบเรียน 1/54 ประถม

   วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  en11001 .pdf

 วิชาพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 1103 .rar 

วิชาศาสนาและหน้าที่ของพลเมือง 11002 .pdf

วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม  11003.pdf

สื่อหนังสือเรียน 1/54 ม.ต้น

วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  21001 .pdf

วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง   2103 .rar

วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง  21002.pdf

วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังม  21003.pdf

สื่อหนังสือเรียน 1/54 ม.ปลาย

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม   31001.pdf

วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง    3103 .rar

วิชาศาสนาและหน้าที่ของพลเมือง  31002 .pdf

วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม   31003.pdf

 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ถนนธราธิบดี  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฏร์ธานี   โทรศัพท์ 0-7731-1800 ,0-7731-2638
โทรสาร  0-7731-1800  phat.che@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   Southnfe   Version 2.03