[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

ข่าวห้องสมุด
ขั้นตอนการลงทะเบียนหนังสือ

อาทิตย์ ที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ.2555


 

ขั้นตอนการลงทะเบียนหนังสือ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน

       งานเทคนิค

1 รับหนังสือที่เสร็จจากงานพัสดุ

2. คัดแยกหนังสือตามหมวดหมู่ ( แบบคร่าว ๆ)

3. เปิดหนังสือตามวิธีการ

4. ประทับตรา

                 

    บริเวณขอบหนังสือ ทั้ง  3  ด้าน

5. ประทับตรา

                

-          บริเวณปกใน ของหนังสือ หน้าที่มีข้อมูลหลัก

-          หน้า    ( ลับเฉพาะ )

-          หน้าสุดท้ายของ ( ไม่นับรวมหน้าโฆษณา )

6. ประทับตรา

                  

-          บริเวณปกใน ของหนังสือ หน้าที่มีข้อมูลหลัก

7. ประทับตรา วันที่ ลงทะเบียน

                 

8. ติดใบกำหนดส่ง

                  

         บริเวณ ปกหลังด้านใน

 

 

9. ติดบาร์โคดเลขทะเบียนหนังสือ

                

-          บริเวณด้านหน้าปก ( ไม่บดบังข้อมูลหลักหนังสือ )

-          บริเวณปกใน

-          บริเวณหน้า  23  ( อาจจะเขียนก็ได้ )

 

10. บรรณารักษ์ วิเคราะห์เลขหมู่และกำหนดหัวเรื่อง (คู่มือการแบ่งหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ )

               

 

11.  การบันทึกข้อมูลหนังสือ ลงโปรแกรม PLS 5.30

 

 

เมนูที่ 1 บันทึกข้อมูล

              เมนูย่อยที่ 1.1 ข้อมูลหนังสือ

                                    เมนูย่อยที่ 1.1.1 บันทึกข้อมูลหนังสือ

                        เมื่อเลือกรายการบันทึกข้อมูลหนังสือ โปรแกรมจะรอรับให้ใส่เลขทะเบียนหนังสือ ซึ่งทะเบียนหนังสือประกอบด้วยเลขทะเบียน 6 หลัก ถ้าเลขทะเบียนไม่ถึง 6 หลัก ให้ใส่ 0 นำหน้าจนครบ 6 หลัก

 

 

 

 

 

กดปุ่ม OK โปรแกรมจะแสดงแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลของหนังสือ ตามตัวอย่าง โดยกรอกให้ครบทุกรายการ ซึ่งรายการใดที่ไม่มีข้อมูล ให้เว้นไว้ พร้อมทั้งตรวจสอบให้ถูกต้อง  กดปุ่ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูลหนังสือลงฐานข้อมูล (Book.dbf)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นโปรแกรมจะรอให้ใส่ทะเบียนหนังสือที่จะบันทึกข้อมูลเล่มต่อไป

รูปแบบของวันที่รับหนังสือ เช่น วันที่ 2 เดือน กันยายน 2550 ให้ใช้รูปแบบดังต่อไปนี้คือ 02/09/50 (ใส่ 0 นำหน้าเลขหลักเดียว เช่น 02/09 และใส่ สองตัวท้ายของปี พ.ศ. เช่น 2550 ใช้ 50)

              ปุ่ม  R   ใช้สำหรับบันทึกหนังสือที่มีหลาย Copy  เช่นซื้อหนังสือเรื่องเดียวกันมา 10 เล่ม หรือ 10 Copy ในการบันทึกข้อมูล เพียงแค่ใส่รายละเอียดของหนังสือเพียงเล่มแรกเล่มเดียว ตามขั้นตอนที่ได้กล่าวมาแล้ว ในเล่มถัดมาอีก 9 เล่ม พอใส่เลขทะเบียน ให้กดปุ่ม R แทนปุ่ม OK

  

 

 

 

 

 

จะแสดงข้อมูลหนังสือที่มีอยู่ในฐานข้อมูลครั้งสุดท้ายที่บันทึก เรียงตามเลขทะเบียน

 

 

 

 

 

 

            สามารถใช้ ปุ่มลูกศร เลื่อนขึ้น - ลง เพื่อเลือกรายการที่ซ้ำกับรายการหนังสือที่เคยบันทึกไว้แล้ว จากนั้นกดปุ่ม Enter โปรแกรมจะนำรายการที่เคยบันทึกไว้แล้วขึ้นมาแสดง โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์รายการข้อมูลที่ ซ้ำกันอีก

            แต่ต้องเปลี่ยนรายการ ฉบับที่ เพียงรายการเดียว รายการอื่น ๆ ยังเหมือนเดิม      ทุกประการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


            เมื่อกดปุ่ม OK Save รายการหนังสือจะถูกบันทึก ที่ละเล่ม ทำเช่นนี้จนครบทั้ง     10 เล่ม

 

12. เมื่อคีย์ข้อมูลเสร็จ ตรวจสอบความเรียบร้อย และความถูกต้องของข้อความ

13. พิมพ์ข้อมูล LABEL ติดสันหนังสือ บริเวณเหนือสันหนังสือ 1 นิ้ว

               

14. ตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง ก่อนออกให้บริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 การแก้ไขข้อมูลหนังสือ

 

เมนูที่ 1 บันทึกข้อมูล

              เมนูย่อยที่ 1.1 ข้อมูลหนังสือ

                                    เมนูย่อยที่ 1.1.2 แก้ไขข้อมูลหนังสือ

                        ใส่ทะเบียนหนังสือที่ต้องการแก้ไข แล้วกดปุ่ม Ok

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลของทะเบียนที่ต้องการแก้ไขจะปรากฏรายการ ต่าง ๆ ให้แก้ไข เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วกดปุ่ม OK Save ข้อมูลของรายการหนังสือที่ถูกแก้นั้น จะถูกบันทึก               ลงฐานข้อมูลใหม่อีกครั้ง โดยจะ Update จากข้อมูลเดิม

                                                                        นางเนาวรัตน์  ศรีหมั่น

                                                                                            บรรณารักษ์ ชำนาญการ

                                                                              12 ก.พ. 55เข้าชม : 5362


ข่าวห้องสมุด 5 อันดับล่าสุด

      ขั้นตอนการลงทะเบียนหนังสือ 15 / เม.ย. / 2555
      ประชุมเตรียมการจัดงาน 2 เมษายน 3 / พ.ค. / 2553
      ประชุมบรรณารักษ์สัญจร 30 / เม.ย. / 2553


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอควนโดน  จังหวัดสตูล
ถ.พัฒนวิถี ต.ควนโดน  อ.ควนโดน  จังหวัดสตูล 0-7479-5070
โทรสาร  0-74795538  nouwarat2008@hotmail.com  kd@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   Southnfe   Version 2.03